slider004_1920x800 -OPT-
slider005_1920x800 -OPT-
slider006_1920x800 -OPT-
slider003_1920x800 -OPT-
slider001_1920x800 -OPT-
slider007_1920x800 -OPT-
slider002_1920x800 -OPT-
slider008_1920x800 -OPT-

Nalatenschap

Testament

Als u uw nalatenschap of een deel daarvan wilt bestemmen voor de hulp aan kinderen in Togo, is het niet voldoende als u die wens zelf op papier zet. Er is een officieel testament voor nodig, opgemaakt door een notaris. U kunt de Stichting Kinderhulp Togo op twee manieren opnemen in uw testament: als legataris of als erfgenaam.

Legaat

Als u de Stichting Kinderhulp Togo benoemt tot legataris, dan bepaalt u dat de Stichting Kinderhulp Togo uit uw nalatenschap een legaat ontvangt. Dit is een specifiek omschreven bedrag of goed. Wie een legaat ontvangt, heeft verder geen bemoeienis met de afwikkeling van de nalatenschap. Als een legaat aan de Stichting Kinderhulp Togo bestaat uit een materieel goed, dan wordt dat goed verkocht en daardoor omgezet in geld.

Erfgenaam

Bij een erfstelling bepaalt u in uw testament dat de Stichting Kinderhulp Togo, alleen of samen met anderen, erfgenaam van uw nalatenschap wordt. Als er meerdere erfgenamen zijn, hoeven deze niet allemaal in gelijke mate te erven: u kunt zelf bepalen op welk percentage van uw nalatenschap een erfgenaam straks recht heeft. De wet ziet erfgenamen juridisch als opvolgers van de overledene. Ze erven niet alleen de lusten maar ook de lasten. Een erfgenaam is aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Om te voorkomen dat de Stichting Kinderhulp Togo als erfgenaam aansprakelijk wordt gesteld voor schulden van de overledene die groter zijn dan de baten van de nalatenschap, is de Stichting Kinderhulp Togo, zoals de meeste goede doelen, verplicht om nalatenschappen alleen beneficiair te aanvaarden. Beneficiaire aanvaarding betekent, eenvoudig gezegd, dat de nalatenschap alleen maar aanvaard hoeft te worden bij een positief saldo, dus alleen als de Stichting Kinderhulp Togo er daadwerkelijk geld aan overhoudt voor de hulpverlening aan kinderen met een handicap.

Successierecht

U besluit een deel van uw nalatenschap te bestemmen voor de Stichting Kinderhulp Togo. Welk percentage hiervan komt de fiscus toe? Als erkend goed doel is de Stichting Kinderhulp Togo vanaf 1 januari 2008 geen successierecht (meer) verschuldigd over de verkrijgingen uit nalatenschappen. Anders gezegd: of de verkrijging bescheiden is of omvangrijk, of het gaat om een legaat of om een erfstelling, de Stichting Kinderhulp Togo betaalt 0% successierecht.

nl_NLNederlands