slider008_1920x800 -OPT-
slider003_1920x800 -OPT-
slider006_1920x800 -OPT-
slider002_1920x800 -OPT-
slider001_1920x800 -OPT-
slider005_1920x800 -OPT-
slider007_1920x800 -OPT-
slider004_1920x800 -OPT-

Project jeugdgezondheidszorg

We hebben de belangrijkste problemen bij het verbeteren van de gezondheid van mensen in Togo al op een andere plaats op deze site uitgelegd. Kort samengevat gaat het om de volgende punten:

 • Te weinig artsen en verpleegsters;
 • Onvoldoende geld en aandacht voor het voorkomen van ziektes en problemen;
 • De meeste mensen kunnen de dokter niet betalen en er is geen betaalbare ziektekostenverzekering.

Wij denken dat meer aandacht voor het voorkomen van ziektes in Afrika op dit moment zinvoller is dan steeds maar weer ziekenhuizen en klinieken bijbouwen (hoe goed dat ook is). En interessant genoeg vindt de Togolese overheid dat ook. In een beleidsnota van het ministerie van Volksgezondheid uit 2006 staat al dat er meer zou moeten worden geïnvesteerd in vaccinaties, periodieke onderzoeken van kinderen, voorlichting en onderwijs over gezonde voeding en een goede leefstijl. Maar het ministerie erkent ook dat daarvoor onvoldoende geld beschikbaar is. In overleg met het ministerie zijn we bezig door middel van proefprojecten te laten zien dat het de moeite waard is, ja zelfs dat het noodzakelijk is om dat tekort op te vullen. Voorkomen is beter (en goedkoper) dan genezen.

Onze aanpak

Wij hebben in de jaren 2010-2018 in de regio Kpalimé  een grootschalige pilot georganiseerd waarbij we het model van jeugdgezondheidszorg naar Nederlands model maar aangepast aan de Togolese realiteit hebben getest. In concreto hebben we in die jaren ongeveer 10.000 kinderen van 0- 19 jaar onderzocht.  Ook hebben we  :

 • hen en hun ouders voorlichting en onderwijs gegeven over het voorkomen van ziekten en gebreken;
 • allerlei projecten uitgevoerd om blijvende en duurzame verbeteringen door te voeren zoals betere hygiëne, andere soorten voeding, verbeteringen in de scholen en in de thuissituatie.

Zie voor meer informatie onze jaarverslagen en hieronder.

Onze onderzoeken

We doen in Togo uitgebreidere onderzoeken dan in Nederland bij de schoolarts plaatsvinden. We verstrekken ook geneesmiddelen voor veel voorkomende, makkelijk te behandelen kwalen, hetgeen in Nederland niet gebeurt. Dat is nodig omdat de situatie in Togo anders is dan bij ons (klik hier voor onze analyse van de gezondheidszorg in Togo). Ook hebben we onze onderzoeksprotocollen aangepast aan de situatie in Togo. Wij kijken naar andere ziektebeelden (bijvoorbeeld malaria en wormen in de darmen) en we onderzoeken kinderen anders dan in Nederland (niet zo vaak bijvoorbeeld) omdat onze capaciteit beperkt is.

In principe doen we bij elk kind de volgende onderzoeken:

 • laboratoriumonderzoek: we bekijken het bloed en de ontlasting om veel voorkomende ziektes zoals bloedarmoede, sikkelcelanemie (een bijzonder soort bloedarmoede), malaria, wormen en parasieten op te sporen;
 • onderzoek van ogen, oren, lengte, gewicht en bloeddruk door de assistenten;
 • een volledig lichamelijk onderzoek van de kinderen door de arts;
 • onderzoek van de hoofdhuid op hoofdschimmel;
 • een apart onderzoek van de tanden en de mond;
 • een apart onderzoek voor kinderen boven de 10 jaar naar ziektes die blind kunnen maken;
 • een gesprek over de sociale en psychische situatie van het kind;
 • indien nodig: onderzoek van de urine op suikerziekte en blaasontsteking;
 • indien nodig: aanvullend onderzoek in het ziekenhuis;
 • indien nodig: fysiotherapie door de fysiotherapeut van het ziekenhuis die ook voor ons werkt;
 • indien nodig: logopedie door een van onze twee eigen logopedisten.

Wel of niet behandelen

Wij zijn geen ziekenhuis, geen kliniek en ook geen apotheek. Wij verwijzen kinderen door naar die instellingen, als er grote problemen zijn. Maar we doen zelf veel om te zorgen dat de mensen niet die hoge kosten van behandelingen en medicijnen hoeven te maken. Die kosten kun je vaak voorkomen of beperken door:

 • goed te luisteren naar onze adviezen over voeding en gezondheid en die ook op te volgen;
 • onze medische adviezen op te volgen (bijvoorbeeld over hoe om te gaan met je handicap);
 • te kiezen voor onze goedkope methodes van behandeling (voorbeelden: papayapitten nemen bij wormen in de darmen; toch maar het muskietennet te gebruiken, ook al krijg je het er warm van; bij het vallen van de avond niet met je blote armen en benen in de open lucht lopen);
 • gebruik te maken van onze voorraad basismedicijnen tegen een lagere prijs dan bij de apotheek;
 • een tweedehands bril bij ons aan te schaffen voor een zacht prijsje;
 • voor de allerarmsten: wij proberen een financiële bijdrage te geven voor vervolgbehandelingen via ons Clarafonds en wij hebben afspraken voor goedkope behandelingen in het ziekenhuis of de privé-kliniek.

Onze uitgebreide voorlichting

Om kinderen gezond te houden is het belangrijk dat we veel voorlichting geven over gezond leven, goede voeding en het voorkomen van ziektes. Dat doen we op de volgende manieren:

 • één-op-één in het gesprek van de arts met het kind dat voor onderzoek in ons centrum komt;
 • door een “gezondheidsboekje” (“carnet de suivie”) mee te geven aan ieder kind dat in het centrum komt; wij hebben dit boekje zelf samengesteld op basis van onze kennis op het gebied van preventieve gezondheidszorg en uitgaand van de situatie in Afrika;
 • op school in de klas aan de kinderen en in voorlichtingsbijeenkomsten aan de ouders;
 • door mensen op te leiden die op hun beurt voorlichting gaan geven.

nl_NLNederlands