slider005_1920x800 -OPT-
slider003_1920x800 -OPT-
slider007_1920x800 -OPT-
slider008_1920x800 -OPT-
slider001_1920x800 -OPT-
slider006_1920x800 -OPT-
slider002_1920x800 -OPT-
slider004_1920x800 -OPT-

Een wereld uit/in balans

Het is een open deur maar daarom niet minder waar: onze wereld is op allerlei gebieden uit balans. Rijk en arm zijn bijvoorbeeld slecht verdeeld. Niet alleen tussen landen – bijvoorbeeld tussen Europa en de Derde Wereld – maar ook binnen landen. Eén op de tien kinderen leeft in Nederland onder de armoedegrens wat niet zou moeten kunnen. In Togo leven 9,7 op de 10 kinderen onder de armoedegrens.

Die grote verschillen doen onze samenleving in zijn voegen kraken. Van tijd tot tijd ontstaat er een scheur: bootvluchtelingen die naar Europa proberen te komen, terrorisme van Al Qaida tot welke andere revolutionaire groep ook, hongerstakingen en gebedswaken tegen uitzettingen, ja zelfs ziektes als Sars en Mexicaanse griep hebben te maken met deze onbalans. Zolang we de onbalans niet oplossen of in ieder geval sterk verminderen, blijft er onrust, oproer, terrorisme, ellende of in ieder geval de dreiging daarvan.

Onze kleine stichting zal op wereldschaal vermoedelijk het verschil niet maken. Maar op microniveau wel: de duizenden kinderen die we per jaar onderzoeken, krijgen betere kansen doordat ze gezonder leven, meer voorzorgsmaatregelen nemen tegen ziektes en daardoor beter gewapend zijn tegen de gevaren die het leven – zeker in een ontwikkelingsland – met zich brengt. Ons model van grootscheepse preventie gekoppeld aan veelvuldige voorlichting over voeding en gezondheid heeft het in zich om succes te boeken – en dat tegen lage kosten. We zijn in de regio Kpalimé begonnen maar we hopen en verwachten dat we onze visie ook in andere delen van het land in praktijk zullen kunnen brengen. Op regionale schaal (Kpalimé) en misschien zelfs op nationale schaal (Togo) zullen we zodoende de wereld een beetje meer in balans kunnen brengen

nl_NLNederlands