slider006_1920x800 -OPT-
slider004_1920x800 -OPT-
slider008_1920x800 -OPT-
slider003_1920x800 -OPT-
slider005_1920x800 -OPT-
slider001_1920x800 -OPT-
slider002_1920x800 -OPT-
slider007_1920x800 -OPT-

De ziektes

Gegevens afkomstig van Country Health System Fact Sheet 2006 van de Wereldgezondheidsorganisatie. Recentere cijfers van de Togolese overheid wijken hier en daar wat af, maar de hoofdlijnen zijn dezelfde.

De belangrijkste ziektes in Togo zijn voor volwassenen HIV/AIDS, aandoeningen aan de luchtwegen en malaria. Daarnaast maken ook tuberculose en diarree veel dodelijke slachtoffers evenals kinderziektes als mazelen. Van tijd tot tijd komen er op beperkte schaal uitbraken van gele koorts voor. Deze ziektes zijn er mede de oorzaak van dat het aantal volwassenen dat de 65 jaar niet haalt in Togo op 336 per 1000 ligt (stijgend), in Frankrijk op 91 per 1000 (dalend) en in Nederland op 70 (dalend). Ondervoeding is een van de oorzaken voor het vatbaar(der) zijn voor ziektes.

Ministerie van Volksgezondheid

Bij kinderen tot 5 jaar zijn de belangrijkste doodsoorzaak neonatale ziektes (26%), gevolgd door longontsteking (21%), malaria en diaree (beide 17%). Hieraan sterven jaarlijks zo’n 140 op de 1000 kinderen; in Nederland zijn dat er 5 per 1000. Bij pasgeboren kinderen is de belangrijkste doodsoorzaak een zware infectie (longontsteking, meningitis e.d.: 29%), gevolgd door te vroeg geboren kinderen (25%) en verstikking tijdens geboorte (23%). Hieraan sterven jaarlijks zo’n 40 kinderen per 1000; in Nederland zijn dat er 3.

Bij deze cijfers is het goed te bedenken dat armoede en gebrek aan geschikt voedsel en schoon water voor een flink deel verantwoordelijk zijn voor de zoveel hogere cijfers. Ook het gebrek aan preventiemogelijkheden (bijvoorbeeld muskietennetten en voldoende vaccinaties) is een belangrijke oorzaak. Willen we de mensen in Togo helpen (wat ons betreft beginnen we met de kinderen), dan zullen we die oorzaken moeten wegnemen of in ieder geval flink verminderen.

nl_NLNederlands